Le souffle de Nadishodhana - Chotika - Chotika - Chotika - Chotika - Chotika

 - Chotika - ChotikaKapalabhati, le souffle de la lumière dans le crâne - Chotika - Chotika - Chotika

 - ChotikaBhastrika, le souffle du forgeron - Chotika - Chotika